Pavel Beneš
Pavel Beneš

Bezchybné skenování dokumentů se zárukou

    20. září 2013 | blog

Digitalizace dokumentů

Digitalizace dokumentů se v dnešní době začíná čím dál tím více rozvíjet a již dávno neplatí, že by ji využívaly pouze velké společnosti.

Díky dostupnosti technologií, legislativní podpoře a širokým možnostem využití se pro elektronickou formu dokumentů rozhoduje také stále více malých či středních firem. Naprostým základem pro celý proces digitalizace je spolehlivé zařízení, které papírový dokument bezchybně převede do elektronické podoby.

V současné době však jeden z velkých dodavatelů tiskových řešení přiznává, že při použití jeho zařízení může po naskenování dojít ke změně údajů v digitalizovaném dokumentu a změně dat oproti originálu. Naproti tomu Konica Minolta přichází s analýzou tohoto problému a potvrzením svého bezchybného řešení.

To pracuje s jinou technologií a může proto shodu elektronického dokumentu s originálem garantovat.

Odhalení problébů

Za nežádoucí změnou údajů stojí technologie JBIG2, která v kombinaci s vysokou kompresí dokumentu může vést právě ke změně údajů v elektronické verzi. Druhým rizikovým faktorem jsou malé zkušenosti výrobců, kteří na trh multifunkčních zařízení teprve vstupují. Také oni mohou mít se správným fungováním svých zařízení potíže zejména v rámci konstrukčních nedokonalostí, které se projeví až při dlouhodobém provozu.

Cesta ke spolehlivému fungování

Konica Minolta patří již mnoho let mezi přední světové výrobce tiskových řešení a při vývoji svých multifunkčních zařízení proto může čerpat z velkého množství zkušeností. Také díky tomu nevyužívá technologie JBIG2 a při digitalizaci neusiluje o takovou kompresi, která by mohla vést ke změně dat. Záruka jistoty

Pro bezchybnou digitalizaci dokumentů zvolila Konica Minolta dvě jiné technologie: „Bezztrátová“ komprese CCITT zaručuje, že ať uživatel nastaví jakékoli parametry skenování (např. rozlišení), nedojde ke změně informace. Výsledkem komprese druhé technologie - „ztrátové“ JPEG je zhoršení pouze vizuální podoby dokumentu, nikoli změna jeho dat.

článek byl převzat ze serveru živě.cz