Pavel Beneš
Pavel Beneš

Ekologická likvidace kancelářské techniky

    01. září 2012 | blog

V současné době je kladen veliký důraz na ochranu životního prostředí. Také my se snažíme přispět k efektivnímu sběru a následné recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Naše firma je smluvním partnerem společnosti REMA System. Tato společnost provádí likvidace veškerého elektroodpadu. Při zakoupení nového kopírovacího stroje, tiskárny nebo faxu pro vás zajistíme odvoz a následnou ekologickou likvidaci vaší staré techniky.